Σχετικά με εμάς

Κ.Ε.Κ.Μ.Α.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης ,νέων μηχανικών και ηλεκτρονικών συστημάτων  που εφαρμόζονται εις τα σύγχρονα οχήματα  . Αναγκαστικά και οι τεχνίτες οχημάτων  πρέπει να ακολουθούν την νέα τεχνολογία .

Έτσι μια μεγάλη ομάδα από ιδιοκτήτες συνεργείων επιδιόρθωσης οχημάτων δημιούργησαν το 2003 το Κ.Ε.Κ.Μ.Α. (Κέντρο Επαγγελματικού Καταρτισμού Μηχανικών Αυτοκινήτων) .

Σκοπός του Κ.Ε.Κ.Μ.Α. είναι η επιμόρφωση των τεχνιτών οχημάτων εις την νέα τεχνολογία και συστήματα που υπάρχουν  εις τα σύγχρονα οχήματα ώστε να μπορούν να διαγνώσουν και να τα επιδιορθώνουν αποτελεσματικά τα διάφορα προβλήματα που εμφανίζονται εις τα οχήματα .

Το Κ.Ε.Κ.Μ.Α. προσφέρει επίσης Διετές πρόγραμμα εκπαίδευσης σε νέους τεχνίτες οχημάτων .Καλύπτει ένα τεράστιο φάσμα θεμάτων γύρω από την τεχνολογία των οχημάτων . Καθιστά τους συμμετέχοντες να γνωρίζουν την νέα τεχνολογία και όλα τα σύγχρονα  συστήματα που εφαρμόζονται εις τα οχήματα .

Tο διετές πρόγραμμα βοηθά και προετοιμάζει τους συμμετέχοντες να περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις της ΗΜΥ . Ώστε να μπορούν να εγγραφούν εις το μητρώον των τεχνιτών οχημάτων βάση των περί των τεχνιτών νόμοι του 2006 έως 2014.